Rozpoczęcie prac w Śródborowie

Autor: Gazeta Otwocka

14/03/2017

Rozpoczął się remont ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Narutowicza do Ujejskiego. W ramach inwestycji wartej 373.5 tys zł zostanie wykonany remont drogi, chodnika oraz 44 miejsca parkingowe.

Ze względu na duży stopień wyeksploatowania ulica Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wymaga natychmiastowego remontu. Dla poprawy przejezdności drogi w budżecie Miasta Otwocka na 2017 rok uwzględniono częściowy remont odcinka ul. Warszawskiej. Realizacja inwestycji pn. „Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych – etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego)” rozpoczęła się 29 marca br.

I etap inwestycji będzie kosztował 373,5 tys zł  i w jego ramach zostanie wykonane odwodnienie, przy Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Śródborowie zostanie wybudowanych 44 miejsc postojowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych), następnie ciąg pieszo rowerowy, jezdnia na odcinku od ul. Narutowicza do ul Ujejskiego (poprzez ułożenie nowej nawierzchni drogi), wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz zjazd na ul. Ujejskiego.

Ograniczenia w ruchu będą występowały przez cały okres budowy (do końca maja tego roku), jednak całkowite zamknięcie jezdni dla ruchu będzie w okresie od 1.05 do 21.05 br. Ruch z zamkniętej ul. Warszawskiej zostanie poprowadzony objazdem przez równoległą ulicę Armii Krajowej.

Galeria