Rusza budowa ul. Wrocławskiej

Autor: Gazeta Otwocka

03/08/2017

Informujemy, że w czwartek (04.08.2017r.) rozpoczynają się prace związane z przebudową jezdni w ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego. Droga zostanie wybudowana z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w postaci studni chłonnych. Koszt inwestycji wynosić będzie 308 169 zł. Zakończenie robót planowane jest na koniec września br.

Serdecznie prosimy o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. 

Galeria