Skorzystaj z dofinansowania

Autor: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

14/12/2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje i zachęca do udziału w konkursie w ramach Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych- konkurs nr RPMA.09.02.01.-IP.01-14-078/18.

Celem naboru są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenia zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.

Termin składania wniosków od 28.11.2018 r. do 16.01.2019 r.

Wszelkie  informacje są dostępne na stronie : https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-wraz-z-zalacznikami-dodatkowo-przekazuje-informacje-o-naborze-i-fiszke-celem/