Spotkanie Ekopatrolu z Mistrzami Kominiarskimi

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

01/02/2017

W dniu 1 lutego 2017r. w Urzędzie Miasta Otwocka odbyło się spotkanie uczestników Ekopatrolu – pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz Strażników Miejskich, z otwockimi kominiarzami. Celem spotkania było uzyskanie przez Ekopatrol szerszej wiedzy na temat funkcjonowania domowych instalacji grzewczych oraz całego systemu wentylacyjnego, niezbędnej dla sprawnego i pełnego przeprowadzania kontroli.

Mistrz Kominiarski – Pan Mirosław Antos poinformował, na jakie aspekty należy zwracać szczególną uwagę podczas kontroli. Istotna jest prawidłowa wentylacja pomieszczenia, w którym znajduje się piec, powinno być ono wyposażone w kratki wentylacyjne, a instalacja powinna posiadać kanał nawiewny. Posiadacze urządzeń grzewczych mają obowiązek prawny dokonywać ich czyszczenia (w przypadku kotłów na paliwa stałe – co 3 miesiące, w przypadku kotłów gazowych – co 6 miesięcy) oraz kontroli (co najmniej 1 raz w roku). Czyszczenie i kontrolę powinni wykonywać uprawnieni kominiarze.

Dzięki spotkaniu, członkowie Ekopatrolu uzyskali dodatkową wiedzę, która będzie wykorzystywana podczas przyszłych kontroli. Sprawdzane będą m. in. elementy wentylacyjne instalacji, szczelność kotłów i kominów oraz wywiązywanie się przez właścicieli z obowiązku ich czyszczenia i kontroli kominiarskich.