Spotkanie w sprawie modernizacji Dworca Kolejowego w Otwocku

Autor: Gazeta Otwocka

31/03/2017

Prezydent Miasta Otwocka w dniu 31 marca 2017 roku spotkał się z przedstawicielami PKP SA, którzy przedstawili założenia do modernizacji Budynku Dworca Kolejowego w Otwocku. PKP planuje pozyskać na to przedsięwzięcie fundusze Unijne, tak aby modernizacja zakończyła się równolegle z przebudowywaną linii klejowej Warszawa – Lublin. Przedstawiciele PKP SA zachęcili Prezydenta i obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych m.in. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i Fundację Dobra Przestrzeń do zgłaszania propozycji zagospodarowania części zmodernizowanych pomieszczeń Dworca.

Prezydent wyraził również zainteresowanie wspólnym zagospodarowaniem terenów przylegających do dworca, w szczególności wieży ciśnień i parkingów. Przedstawiciele PKP zaproponowali,  aby miasto Otwock przedstawiło koncepcję zagospodarowania terenów na spotkaniu, które w najbliższym czasie odbędzie się w siedzibie PKP. 

Galeria