Spotkanie w sprawie ptasiej grypy

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/01/2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Lekarz Weterynarii

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Otwocka z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku odbyło się spotkanie w sprawie ptasiej grypy. W spotkaniu, oprócz Powiatowego Lekarza Weterynarii – Grzegorza Kurkowskiego, wziął udział Prezydent Miasta Otwocka, Zbigniew Szczepaniak, przedstawiciele Urzędu Miasta Otwocka – Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, a także Radni.

Podczas spotkania przedstawicielom Miasta Otwocka przekazane zostały informacje i instrukcje dotyczące postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby oraz postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia objawów wirusa. Udostępniamy informacje przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii:

ikona strzałka Informacja dla Hodowców Drobiu

ikona strzałka Informacje dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2016r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informujemy, że Ekopatrol kontrolujący posesje w zakresie użytkowania indywidualnych źródeł ogrzewania,  spisuje również właścicieli drobiu oraz innych ptaków w celu ułatwienia mieszkańcom dopełnienia obowiązku zgłaszania posiadanego drobiu lub innych ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii, wynikającego  z § 1 ust. 1.  pkt 2, podpunkt b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 22 779 20 01 wew. 172 również przyjmuje zgłoszenia od osób posiadających drób lub ptaki. Powyższe dane zostaną przekazane Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku.

Galeria