Stan inwestycji drogowych na półrocze

Autor: Wydział Kultury i Promocji

20/07/2017

W środę 19-go lipca pan Prezydent Zbigniew Szczepaniak zaprosił lokalne media na spotkanie, na którym przedstawił stan realizacji zadań budżetowych z zakresu inwestycji drogowych. Przyczynkiem do spotkania stał się również fakt, że w dziedzinie inwestycji, zapisanych w budżecie miasta uchwałą Rady Miasta z grudnia 2016 roku, zostało dokonanych już w pierwszym półroczu wiele zmian, o których mieszkańcy, szczególnie Ci zainteresowani konkretnymi inwestycjami, powinni być poinformowani.

W uchwale budżetowej na rok 2017 zapisano 74 inwestycje polegające na budowie jezdni, ronda, chodnika czy parkingu. Zakończono już 18 Inwestycji, z których część była kontynuacją zadań z roku poprzedniego. Zakończone inwestycje przedstawia tabela nr 1. Kolejne 36 Inwestycji (tabela nr. 2) jest właśnie realizowane i zostaną zakończone w bieżącym roku. Na spotkaniu pan Prezydent zwrócił jednak uwagę na fakt, że realizacja 41 tegorocznych inwestycji już zakończonych oraz tych, które są w trakcie realizacji kosztować będzie budżet miasta prawie 1,2 mln więcej od kwot zapisanych w budżecie.

Istotnym jest również fakt, że w trakcie bieżącego roku 11 inwestycji zapisanych pierwotnie w budżecie na rok 2017, uchwałami Rady Miasta, zostało wykreślone. Dwa zadania z powodu zdublowania zapisów, natomiast jedno z nich zostanie zrealizowane przez Powiat Otwocki. (tabela nr 3)

Pozostałe 22 inwestycje wskazano jako możliwe, w całości lub części, do zrealizowania jeszcze w tym roku, jednak będzie to najprawdopodobniej pociągało za sobą wprowadzenie przez Radę Miasta kolejnych zmian budżetowych, ponieważ po wstępnych kosztorysach większość z nich jest niedoszacowana. Wśród tych inwestycji są też takie, których, z powodów formalno-prawnych lub bardzo dużych niedoszacowań, nie będzie można wykonać.  Są  one w tej chwili analizowane pod kątem możliwości przeprowadzenia ich w tym roku budżetowym.

Biorąc wszystko pod uwagę Prezydent, po analizie i oszacowaniu kosztów zaproponuje w najbliższym czasie radnym zmiany, które będą miały na celu urealnienie planu inwestycyjnego zapisanego pierwotnie przez Radę Miasta oraz dostosują zapisy do możliwości finansowych naszego budżetu tak, aby jak największa ich część mogła być, dla dobra mieszkańców, zrealizowana jeszcze w tym roku.

O decyzjach Prezydenta będziemy oczywiście informowali.

Zapraszamy też do zakładki inwestycje (link), gdzie można sprawdzić na bieżąco stan realizacji interesującej nas inwestycji. Dane są uaktualniane każdego tygodnia.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Galeria