Stan realizacji inwestycji na dzień 26.02.2018

Autor: Administrator serwisu

26/02/2018

Przedstawiamy stan realizacji inwestycji miejskich na dzień 26.02.2018.

Stan realizacji inwestycji na dzień 26.02.2018

Nazwa zadania

Uwagi

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej

Projekt wykonany. Uchwała o pomocy rzeczowej podjęta na sesji 1.02.2018.

Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8

Oczekiwanie na podpisanie umowy o pomocy rzeczowej w Starostwie Powiatowym.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych

Wniosek o pozwolenie na realizacje w Starostwie Powiatowym.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder

Trwa realizacja zadania.

Nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy)

Trwa ocena ofert przetargowych.

Projekt i budowa ul. Góreckiej z kostki betonowej – I etap od strony ul. Narutowicza

Wniosek o pozwolenie na realizację w Starostwie Powiatowym.

Budowa rowu opaskowego w ulicy Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu pod ul. Niezapominajki Etap I

Wniosek przetargowy na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej

Brak środków w budżecie po I przetargu.

Wniosek przetargowy na realizację zadania w Wydziale Zamówień Publicznych.

Projekt i budowa ul. Zielnej

Wniosek na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder

Wniosek na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej

Wniosek na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego

Wyłoniony wykonawca - SPECBRUK. Realizacja od 22.02.2018

Projekt i budowa ul. Łąkowej III etap

Wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym.

Projekt i budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej

Trwa ocena ofert przetargowych.

Projekt i budowa ul. Nałkowskiej

Wniosek na wyłonienie projektanta   w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego

Trwają rozmowy z OSM dotyczące szczegółów realizacji zadania.

Wykonanie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) w ul. Turystycznej (odc. Od ul. Mickiewicza do Plaży Miejskiej)

Trwają prace projektowe.

Przebudowa ul. Mickiewicza na odc. Od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni)

Otwarcie ofert 6.03.2018.

Projekt i budowa ul. Gorzowskiej

Wniosek na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Utwardzenie pobocza płytami EKO w ul. Czarskiej oraz w ul. Mazurskiej (odc. Od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei)

Wniosek na realizację w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt budowy ul. Mazurskiej

Wniosek na wyłonienie projektanta w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt budowy ul. Piwnej

Trwa procedura wyboru wykonawcy po przetargu.

Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida do ul. Krasińskiego)

Trwa aktualizacja dokumentacji wymaganej do wydania ZRID.

Projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap

Wniosek na wyłonienie projektanta w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Budowa ul. Andrzeja Sołtana

Trwają prace projektowe.

Projekt i budowa ul. Czecha na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej

Aktualizacja projektu niezbędna do wydania ZRID.

Projekt budowy ul. Poznańskiej

Wniosek na wyłonienie projektanta w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt budowy ul. Kwiatowej

Wniosek na wyłonienie projektanta w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt i budowa ul. Kreciej na odcinku od nr 69 do skrzyżowania z ul. Majową o nawierzchni asfaltowej lub z kostki bet. (bez wjazdów)

Trwa modyfikacja projektu z uwzględnieniem zmiany zakresu prac.

Budowa jezdni w ul. Słonecznej na odc. Od Kraszewskiego do dz. 72 obr. 6

Wniosek na realizacje w przygotowaniu. Trwa pozyskiwanie zgód mieszkańców

Projekt budowy ul. Lelewela

Wniosek na wyłonienie projektanta w Wydziale Zamówień Publicznych. Trwa przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 - 2021

Trwają prace projektowe.

Projekt i budowa placu zabaw przy SP 4

Wybrany został projektant - czas realizacji 35 dni.

Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej

Trwają prace projektowe.

Ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP3

Trwają prace projektowe.

Rowerowy garaż (SP12)

Otwarcie ofert na projekt – 26.02.2018.

 

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, Majowa)

Wyłoniono wykonawcę.

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Turystyczna)

Wyłoniono wykonawcę.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Danuty

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

Budowa oświetlenia w ul. Generalskiej (odc. Od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty)

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

Projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia

Trwa pozyskiwanie szczegółowych warunków lokalizacyjnych budowy oświetlenia.

Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Wspaniałej

Wyłoniono wykonawcę.

Projekt i budowa oświetlenia dojazdu do budynku przy ul. Zamenhofa 11

Trwa pozyskiwanie szczegółowych warunków lokalizacyjnych budowy oświetlenia.

"PARK+" - rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku - Etap Ia (w tym m.in. Budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową)

Wnioski przetargowe w przygotowaniu.

Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi

Trwają roboty przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

Projekt i budowa boiska do minipiłki nożnej na terenie osiedla przy ul. Kruczej

Trwają uzgodnienia z OSM dotyczące szczegółów realizacji zadania.

Siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw (ul. Żeromskiego 235)

Trwają prace projektowe.

Park sportowo-rekreacyjny na Kresach

Trwają prace projektowe.

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Teklińskiej przy nr: 3,5,7

Trwają prace projektowe.