Stanowisko Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

Autor: Gazeta Otwocka

28/06/2017

Do Prezydenta Miasta Otwocka wpłynęło Stanowisko Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiła ona w nim swoje uwagi, sugestie i rekomendacje w sprawie procedury tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zdaniem Rady BO kluczowym parametrem dla projektów, które powinny być realizowane w ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego powinna być ich ogólnodostępność.

Rada BO powołana została Zarządzeniem Nr 87/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 czerwca 2017 r., co poprzedzone zostało zaproszeniem do udziału w jej pracach mieszkańców, przedstawicieli miejskich instytucji i organizacji, wszystkich Radnych Rady Miasta i miejskich urzędników.

 Stanowisko Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego