Święto Patronki Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

09/09/2016

- Dziś Matka Boża Swojczowska jest patronką nie tylko Otwocka, ale przede wszystkim trudnych ludzkich dróg, przypomina nam tragedię wspólnoty parafii Swojczowa, której kres był nagły i niespodziewany. Śmierć zadana została nie przez najeźdźców, ale sąsiadów. Dla nas niepojętym jest i nieakceptowalnym tworzenie dziś na Wołyniu bohaterów narodowych z ludzi, którzy mają krew na rękach. Także krew parafian swojczowskich – mówił w homilii podczas obchodów Patronki Miasta Otwocka – Matki Bożej Swojczowskiej ks. dziekan Bogdan Sankowski,

 

Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo i uroczystością patriotyczną przy kamieniu pamięci zamordowanych mieszkańców Wołynia, otwocczanie uczcili Matkę Bożą Swojczowską. Obchody Święta Patronki Miasta odbyły się 8 września, czyli w dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Datę wybrano nieprzypadkowo, bowiem tego dnia przypadał odpust parafii w Swojczowie, na terenie dzisiejszej Ukrainy skąd do Otwocka przywieziono obraz Matki Bożej.

Podczas bardzo wzruszającej homilii ksiądz dziekan Bogdan Sankowski mówił o historii obrazu Matki Bożej Swojczowskiej. Ksiądz Dziekan podczas kazania mówił też o bardzo trudnych czasach wspólnoty parafialnej Swojczowa. – Wspólnocie parafialnej Swojczowa śmierć zadali sąsiedzi, a nie najeźdźcy. Świadkowie opowiadali, że próbowano dwukrotnie wysadzić tamtejszy kościół i udało się to dopiero po przeniesieniu obrazu Matki Bożej Swojczowskiej do pobliskiej cerkwi. Zamordowano po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób z 40 wsi i kolonii składających się na parafię Swojczowa. Zadawanie śmierci i wszechobecna nienawiść była skutkiem wojny. Dziś dla nas niepojętym i nieakceptowalnym jest tworzenie bohaterów narodowych z ludzi, którzy mają krew na rękach – mówił w poruszającej homilii ksiądz proboszcz Bogdan Sankowski. – Bogu dziękujemy, że Matka Boża Swojczowska, patronka trudnych ludzkich dróg  otacza dzisiaj opieką i wstawiennictwem nasze miasto – mówił.     

We mszy współcelebrowanej przez ks. prał. Tadeusza Łakomca i ks. Cezarego Krawczyńskiego wzięli udział mieszkańcy Otwocka, samorządowcy i  potomkowie mieszkańców Swojczowa z Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. Strzelcy z Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”, przekazali insygnia króla strzelców, a Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak odczytał modlitwę „Akt zawierzenia Miasta Otwocka Matce Bożej Swojczowskiej”.

Następnie przy kamieniu poświęconym zamordowanym mieszkańcom Wołynia, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zorganizowali uroczystość patriotyczną. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, uczeń klasy wojsko-policyjnej odczytał poruszające „Memento” - wiersz o Wołyniu. Był też apel poległych za zamordowanych mieszkańców Wołynia i parafii Swojczowa. Kwiaty przed pomnikiem złożył prezydent Zbigniew Szczepaniak i dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Apolonia Żołądek. 

Galeria