Symulacja rozprawy sądowej jako metoda profilaktyki uzależnień.

Autor: Gazeta Otwocka

11/07/2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Otwocku odbyła się pierwsza symulacja rozprawy sądowej przeprowadzonej przez młodzież z kl. III Gimnazjum nr 3 w Otwocku. Była to profilaktyczna lekcja w ramach realizacji programu „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”. Celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży na pierwszy kontakt z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz ochrona ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia. Symulacja rozpraw sądowych należy do tak zwanych interaktywnych metod nauczania. Zakładają one nie bierne przyswajanie wiedzy, a aktywny udział w procesie dydaktycznym – uczenie się poprzez działanie, poprzez doświadczenie

Uczniowie wcielili się w rolę składu sędziowskiego oraz stron postępowania sadowego, byli ubrani w togi sędziowskie, prokuratorskie i adwokackie. Publicznością byli rodzice i koledzy
z Gimnazjum nr 3. W rozprawie brali udział- Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Prezes Sądu Rejonowego w Otwocku – Dariusz Ciulkiewicz, st. asp. Dariusz Dziedzic – reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji, sędzia Sądu Rodzinnego
w Otwocku oraz Sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Kurator Sądowy.

Program "Świadectwo, nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy" został zainicjowany przez Prezydenta Miasta Otwocka - Zbigniewa Szczepaniaka i jest efektem podpisanego w dniu 28 kwietnia 2017 r. Listu Intencyjnego. Sygnatariusze Listu - Prezydent Miasta Otwocka, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Otwocku Kamila Różańska, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek oraz Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki zobowiązali się do realizacji wspólnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z otwockich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców z zakresu zapobiegania zjawisku używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Kolejna rozprawa, którą przygotowali uczniowie klasy III Gimnazjum nr 1 w Otwocku, miała miejsce w dniu 12 czerwca br.  

Młodzież z ww. gimnazjów wzięła również udział w lekcjach profilaktycznych „Więzienie stracony czas” w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec przy ul. Kłobuckiej 5. W trakcie zajęć zostały omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary. Młodzież została oprowadzona po terenie jednostki. W trakcie wizyty uczniowie  mogli zapoznać się z funkcjonowaniem oddziału mieszkalnego, zobaczyć jak wygląda  cela mieszkalna, plac spacerowy oraz cela zabezpieczająca. W trakcie wizyty  prezentowane były również wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz pokaz psa służbowego. Tego typu zajęcia dla młodzieży wymagają od funkcjonariuszy Służby Więziennej pełnej mobilizacji począwszy od momentu wejścia i sprawdzenia osób wchodzących na teren jednostki, po organizację zajęć pod kątem merytorycznym oraz pokazowym.

We wrześniu rozpoczną się kolejne symulacje rozpraw sądowych przygotowane przez uczniów pozostałych 8 szkół.

Galeria