System Informacji SMS nie funkcjonuje

Autor: Gazeta Otwocka

11/01/2017

Informujemy, że Rada Miasta Otwocka zatwierdzając budżet Miasta Otwocka na 2017 rok nie uwzględniła wniosku Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. System Informacji SMS.

Tym samym z przykrością informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku system nie funkcjonuje.