Szanujmy drzewa!

Autor: Gazeta Otwocka

22/02/2017

W dniu 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmienionej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016r. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi spraw związanych z wycinką drzew. Ustawa wprowadza wyjątek od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych ograniczeń, co w praktyce oznacza, że na takich nieruchomościach można wyciąć każde drzewo bez obowiązku – jak to było dotychczas – składania wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę od organu gminy. Wyjątek stanowią oczywiście drzewa objęte ochroną wynikającą z przepisów szczególnych, takie jak pomniki przyrody oraz drzewa rosnące na terenach chronionych, na których ustawa o ochronie przyrody wprowadza zakaz wycinki, np. w rezerwacie przyrody lub w parku narodowym. Przepisy zwalniające z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nie dotyczą też działek posiadających użytek leśny (Ls) w ewidencji gruntów – w przypadku tych działek nadal obowiązuje zezwolenie właściwego nadleśnictwa, a także nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, gdzie wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Z uwagi na to, jak wielu Mieszkańców od początku stycznia kontaktowało się w Wydziałem Ochrony Środowiska w celu upewnienia się co do nowej sytuacji prawnej w zakresie wycinki drzew, zwracamy się do Państwa z prośbą – podejdźmy do sprawy spokojnie, rozważnie, bez niepotrzebnego pośpiechu. Oceńmy korzyści i straty wynikające z wycinki każdego drzewa, i zdecydujmy, czy jest ona naprawdę niezbędna. Poradźmy się fachowca – ogrodnika, chirurga drzew, leśnika – czy drzewo na pewno jest na tyle zagrażające użytkownikom nieruchomości czy mieniu, że jego wycięcie jest konieczne.

Od początku roku, zarówno poprzez medialne doniesienia jak i osobiste obserwacje, już niejednokrotnie mieliśmy okazję stwierdzić, jak niefrasobliwie, bez uzasadnienia i bez szacunku dla przyrody wykorzystywane są nowe przepisy. Zmieniona ustawa daje nam nowe prawo, co nie oznacza, że musimy z niego koniecznie skorzystać.

Galeria