To już pewne, jest dotacja z UE. Do Warszawy pojedziemy ścieżką rowerową!

Autor: Gazeta Otwocka

28/11/2016

W ciągu półtora roku na terenie Otwocka wybudowanych zostanie ponad 7 km ścieżek rowerowych, które połączą nasze miasto z Karczewem i Józefowem. Zadanie o wartości ponad 9 mln zł będzie w 80 proc. dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada połączenie podwarszawskich gmin ze stolicą.

Wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych został złożony w partnerstwie sześciu gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Józefów, Otwock i Karczew. Aplikacja przeszła pozytywnie ocenę merytoryczną i w 5 grudnia zostanie podpisana umowa o dofinansowanie budowy ścieżek.
Na terenie Otwocka wybudowanych zostanie 7,04 km tras rowerowych, które uzupełnią istniejącą sieć. Głównym celem realizowanego projektu jest połączenie ścieżkami rowerowymi gmin uczestniczących w przedsięwzięciu. Otwock, dzięki zrealizowaniu inwestycji uzyska dwa nowe połączenia z Józefowem (w ulicy Kraszewskiego i w ulicy Turystycznej) oraz jedno z Karczewem (w ulicy Kraszewskiego). Ponadto kontynuowana będzie budowa kolejnych etapów ścieżek rowerowych (w ulicach: Armii Krajowej, Przewoskiej, Narutowicza i Tatrzańskiej).
Szacowana kwota przeznaczona na ścieżki rowerowe w roku 2017 przez Urząd Miasta Otwock wynosi - 9 073 714,27 zł. 80 proc. kosztów kwalifikowanych tej inwestycji zostanie naszemu miastu zwrócone w ramach dofinansowania przez Unię Europejską.
Budowa ścieżek rowerowych będzie realizowana w ramach Zintegrowanego Inwestycji Terytorialnych, którego partnerem jest także Miasto Stołeczne Warszawa. Udział Otwocka i sąsiednich gmin dał wreszcie szansę na połączenie trasami rowerowymi naszych terenów ze stolicą. – Realizacja tego projektu będzie ukoronowaniem naszych dotychczasowych działań w zakresie budowy infrastruktury potrzebnej dla wygodnego i bezpiecznego poruszania się rowerem – mówi prezydent Zbigniew Szczepaniak. Przypomnijmy, że obecnie na terenie Otwocka jest ponad 15 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych.

Galeria