Twój ogród to nie spalarnia odpadów!

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

03/11/2016

palone gałęzie

 

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o możliwości oddawania odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawa) przy każdorazowych odbiorach odpadów.

Pamiętajmy, że osoby które spalają odpady zielone nie pozbywają się ich w sposób ekologiczny, jednocześnie narażają się na mandaty karne w wysokości do 500 zł (za stwarzanie uciążliwości dla sąsiadów).

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, iż nagromadzone odpady ulegające biodegradacji, szczególnie odpady zielone, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIII/458/13 z dnia 26 listopada 2013r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych o pojemności do 10 m3 pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla otoczenia. Ponadto Mieszkańcy wyposażeni w worki koloru brązowego (prowadzący selektywną zbiórkę – w zabudowie jednorodzinnej) lub brązowe pojemniki (prowadzący selektywną zbiórkę – w zabudowie wielorodzinnej) mogą oddać rzeczowy strumień odpadów podmiotowi zajmującemu się odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta Otwocka przy każdym odbiorze -
z zamieszkałej nieruchomości.