ul. Letnia

Autor: Administrator serwisu

11/07/2017

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją projektową budowy ul. Letniej w Otwocku.

Z dokumentacją projektową budowy ul. Letniej można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 budynek „B" pok. 37 w dniach od 17 lipca 2017 r., do 21 lipca 2017 r., w godzinach 8:00 -16:00.

Galeria