ul. Projektowana

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z założeniami projektowymi ul. Projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej w Otwocku. Jednocześnie informuję, że koncepcja jest do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 budynek B pok. 37. Zapraszam w dniach 12.05.2017 r. do 19.05.2017 r. w godzinach 9.00 — 15.00 tel. 22/779-20-01 w. 239 sprawę prowadzi Beata Szalewska. 

Galeria