ul. Wrocławska

Autor: Gazeta Otwocka

31/07/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od dnia 04.08.2017r. będą prowadzone prace związane z przebudową jezdni w ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. 

Galeria