ul. Zajęcza i ul. Lisia

Autor: Gazeta Otwocka

31/07/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od dnia 03.08.2017r. będą prowadzone prace związane z przebudową ul. Zajęczej i ul. Lisiej na odcinku od ul. Zajęczej do ul. Kasztanowej. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria