Umiarkowany stan powietrza

Autor: Gazeta Otwocka

31/01/2017

W dniu 31 stycznia 2017r. w godzinach południowych stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 59,9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 52 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako umiarkowany.

Galeria