Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Autor: Administrator serwisu

24/11/2016

Rodzaj zadania publicznego: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży.

Oferent: Parafia Rzymskokatolicka św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 05-402 Otwock, ul. Kołłątaja 80/82

Opis zadania publicznego: Organizacja wypoczynku dla 26-osobowej grupy dzieci i młodzieży objętej opieką wychowawczą w ramach działalności pozaszkolnej przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w dniach 9-11.12.2016 r. w Kazimierzu Biskupim.

Koszt całkowity: 4500,00 zł

Do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 4500,00 zł

ikona strzałka Szczegółowa oferta