UWAGA - znaleziono świnkę wietnamską!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

29/12/2016

znaleziona świnka

Straż Miejska Miasta Otwocka w dniu Wigilii otrzymała zgłoszenie Mieszkańca Otwocka w sprawie świnki błąkającej się przy ul. Żeromskiego w rejonie numeru 36. Zgodnie ze zgłoszeniem świnka pojawiała się w tej okolicy już od dwóch dni.

Zwierzę obecnie przebywa w bezpiecznym schronieniu tymczasowym, jednak pilnie poszukujemy jego właściciela. Jest to młoda świnka o czarnej szczecinie, przypominająca rasę wietnamską, widoczna na załączonym zdjęciu.

Prosimy właściciela lub osoby posiadające informacje o prawdopodobnym pochodzeniu świnki o pilny kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka - tel. 22 779 20 01 w. 171. lub Strażą Miejską - tel. 22 788 20 15.