Wigilia dla mieszkańców

Autor: Administrator serwisu

Mieszkańcy dzielący się opłatkiem

Po raz pierwszy w Otwocku zorganizowano spotkanie wigilijne dla mieszkańców. Ponad 200 otwocczan 19 grudnia przybyło na skwer 7 Pułku Łączności, aby świętować narodziny Chrystusa. Ks. Bronisław Micek i ks. Bogdan Sankowski podczas wspólnej modlitwy przypomnieli o dobroci, jaka kryje się w naszych sercach, a prezydent miasta Zbigniew Szczepaniak życzył zebranym spokoju w nadchodzących świątecznych dniach. Po licznych życzeniach i symbolicznym podzieleniu się opłatkiem mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnej wieczerzy wigilijnej. W magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych występ wokalny Marka Połynki i Julii Węgrowicz oraz wspólne kolędowanie.

Galeria