Wiosenne porządki

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2016

Do końca maja potrwa akcja wiosennego sprzątania infrastruktury i terenów publicznych.

W ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Otwocka, zlecono firmie AG-Complex z Warszawy prace porządkowe. Do końca maja zbierane mają być śmieci z terenów publicznych, czyszczone tablice i słupy ogłoszeniowe oraz sprzątane przystanki autobusowe.

Równolegle rozpoczęto sadzenie kwiatów – w donicach, rabatach, przy miejscach pamięci narodowej, na skwerach i w Parku Miejskim. Zlecono także prace pielęgnacyjne krzewów oraz prace związane z pielęgnacją rabat obsadzonych tulipanami, trawami ozdobnymi i krzewami. Niebawem rozpoczną się także koszenia trawników. Prace w tym zakresie wykonuje na zlecenie Miasta Otwocka firma Remondis Sp. z o.o.

Przypominamy, że prowadzona jest także pielęgnacja i wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz suchych drzew  w obrębach ulic i terenów gminnych.

Nadzór nad realizacją zadań prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka – tel. 22 788 20 22