Wniosek do budżetu dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

11/08/2017

Wnioski należy składać do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Wniosek przeznaczony dla organizacji pozarzadowych i podmiotów wymienionych w ustawie o pożytku publicznym.

Wnioski nalezy składać osobiście w Urzedzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, bud. B, Biuro Obsługi Klienta (parter).

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod numer 22 779 20 01 bądź mailowo na adres: umotwock@otwock.pl

 WNIOSEK DO POBRANIA