"Wsparcie osób młodych"

Autor: Administrator serwisu

Zdjęcie programu
Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 80 osób w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn i 4 osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałych w województwie mazowieckim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
3. Szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestników. Każdy z uczestników oraz uczestniczek będzie miał możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich”, a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma dodatek szkoleniowy, a w trakcie stażu stypendium.
4. 3-miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.Wsparcie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety.

Rekrutacja została przedłużona do 30 czerwca 2016 r.

Zostały ostatnie wolne miejsca!

Więcej informacji na stronie
www.wsparcieosobmlodych.pl

lub pod numerem telefonu:
22 208 21 10, 22 208 26 78