„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka. (ul. Kraszewskiego)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 141
Nazwa zadania: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa)
Koszt:  350 400, 379 600
Jednostka organizacyjna:  WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego)
Stan obecny: Przygotowano wniosek na wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja. Prace zostaną wykonane do końca marca 2018 roku.Otwarto oferty na wyłonienie Wykonawcy na budowę odcinka od granic Miasta do ul. Natorego- żaden wykonawca nie złożył oferty.

Galeria