Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 14
Nazwa zadania: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)
Koszt: 400 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna)
Stan obecny: Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim w dniu 19.07.2017 r.

Galeria