XV edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Autor: Gazeta Otwocka

28/08/2017

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór do naśladowania.

Nagroda przyznawana jest w czterech głównych kategoriach: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces i Odpowiedzialny Biznes oraz dwóch kategoriach specjalnych: STARTUP_PL i Badania + Rozwój.

Kandydaci do w/w nagrody w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące warunki:

  • uiszczać podatki w Polsce,
  • terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym,
  • przestrzegać przepisów prawa,
  • zatrudniać w przedsiębiorstwie pracowników głównie w oparciu o umowę o pracę,
  • kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji.

Przedsiębiorcy z powiatu otwockiego, którzy chcą wziąć udział w XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP mogą zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Otwocku, poprzez wypełnienie wniosku oraz dołączenie do niego wymaganych w regulaminie załączników. Następnie właściwie wypełnione wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego — jednej z instytucji, która ma prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Przedsiębiorcy z powiatu otwockiego mogą również złożyć wniosek bezpośrednio do instytucji, która ma prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wykaz instytucji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Gospodarcej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ubiegania się o nagrodę za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Otwocku wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 5 września 2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock z dopiskiem Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 2017.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu, wraz z regulaminem i wnioskami do pobrania dla ubiegających się o nagrodę w każdej z sześciu kategorii znajdują się na stronie internetowej www.prezydent.pl w zakładce hłtps://www.prezydent.plikancelariałnagroda-gospodarcza/

Galeria