Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Smolnej

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 90
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe
Koszt: 180 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Smolnej + urządzenia zabawowe
Stan obecny: w trakcie przygotowywanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Galeria