Zagospodarowanie terenu po dawnej zieleni miejskie

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 145, 146
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskie), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grillów ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury, boiska oraz budowa toalety, przyłączy wod-kan-en, założenie trawników, utwardzenie terenu, utwardzenie nawierzchni tłuczniem, budowa małej architektury, budowa boisk piaskowych oraz piłkochwytów
Koszt: 6 900130 230
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa automatycznego WC dwustanowiskowego, w tym dla osób niepełnosprawnych wraz niezbędnymi przyłączami
Stan obecny: najkorzystniejsza oferta przetargowa przekroczyła kwotę środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta. Zaproszenie do składnia ofert cenowych na wykonanie przyłączy - otwarcie 14.07.

Galeria