Zamknięcie drogi z Otwocka do Celestynowa

Autor: Gazeta Otwocka

21/08/2017

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie informuje, że od dnia 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), zamknięta dla ruchu zostanie droga powiatowa Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku oraz w miejsc. Pogorzel, gm. Celestynów, z powodu rozpoczęcia przebudowy ww. drogi. Zamknięty odcinek drogi obejmuje odcinek od ul. Narutowicza w Otwocku do przepustu w miejsc. Pogorzel (za dawnym Pol Hotelem). Możliwy będzie jedynie dojazd do posesji prywatnych na zamkniętym odcinku.

Objazd wyznaczono następującymi drogami: ul. Narutowicza w Otwocku do drogi krajowej Nr 17 – drogą krajową Nr 17 do drogi powiatowej Nr 2713W w miejsc. Wola Ducka – drogą powiatową Nr 2713W do miejsc. Stara Wieś oraz drogą powiatową Nr 2722W do przejazdu kolejowego w miejsc. Pogorzel.

Przebudowa drogi zakończy się w przeciągu dwóch miesięcy.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie się do planowanej zmiany w organizacji ruchu.