Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności dworca PKP Otwock

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

05/03/2018 17:00

1200px-PKP.svg.png

ZAPROSZENIE

W imieniu Prezydenta Miasta, Pana Zbigniewa Szczepaniaka oraz Polskich Kolei Państwowych S.A., mamy zaszczyt zaprosić na

Spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności dworca PKP Otwock

Data: 14.03.2018 r., godzina: 17:00

Miejsce:  Teatr im. St. Jaracza, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

Konsultacje społeczne są realizowane jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a uczestnicy mogą swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi, zwłaszcza w temacie dostępności obiektu dworca i jego otoczenia dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych, o szczególnych potrzebach w podróży. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i władze samorządowe.

Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie wzorowanej na metodologii prac urbanistycznych.

 

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Dyrektor Biura Inwestycji

/-/ Wojciech Rybak

 

Prezydent Miasta

/-/   Zbigniew Szczepaniak