Zasłużeni dla kombatantów

Autor: Gazeta Otwocka

04/04/2016

Od lewej: Agnieszka Wilczek, Edward Krzemiński,Janusz Maksymowicz, Zbigniew Szczepaniak, Wanda Kośmińska-Matczuk, Janusz Nosal

Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, dowódca Jednostki Strzeleckiej 1019 w Otwocku Janusz Nosal oraz działaczka społeczna Wanda Kośmińska-Matczuk zostali odznaczeni za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest największą organizacją kombatancką w Polsce. Ma charakter wielośrodowiskowy, zrzesza ludzi, którzy walczyli za ojczyznę oraz byłych więźniów, w tym przede wszystkim więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów. Do otwockiego Koła Miejskiego ZKRP i BWP należy łącznie prawie 100 osób. 30 to członkowie zwyczajni, a pozostali to podopieczni związku. Średnia wieku członków związku to 90 lat.

Wielkanocne zebranie kombatantów, które odbyło się w sobotę, 2 kwietnia, było okazją do wręczenia odznaczeń dla osób zasłużonych dla otwockiego koła związku. – Nasza organizacja działa dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli – mówił prezes otwockiego koła Edward Krzemiński. – W uznaniu zasług i pracy na rzecz naszego związku wystąpiliśmy o odznaczenia dla osób, które pomagają nam dbać o kombatantów i naszych podopiecznych – dodał.

Na wniosek otwockiego koła, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP postanowił przyznać odznaczenie prezydentowi Zbigniewowi Szczepaniakowi – „Za wybitne zasługi” oraz odznaczenia „Za zasługi”: Januszowi Nosalowi – dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1019 i Wandzie Kośmińskiej-Matczuk, członkini Zarządu Koła Miejskiego Związku. Uroczystej dekoracji dokonał wiceprezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Janusz Maksymowicz. 

Galeria