Zdobądź z nami świat biznesu!

Autor: Gazeta Otwocka

14/07/2017

Miasto Otwock, wraz ze stolicą oraz wszystkimi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego bierze udział w projekcie „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Jego celem jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF.

Projekt  ma charakter kompleksowy obejmujący swoim zakresem zarówno gminy jak i przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach projektu przewidziane jest m.in.:

1. Opracowanie „Diagnozy potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji”,

2. Opracowanie „Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF”,

3. Udział MŚP w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, kampanie marketingowe).

Zakres oferty dla MŚP w ramach projektu:

  • warsztaty przedwyjazdowe (przygotowanie do misji i targów zagranicznych)
  • przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych
  • udział w targach zagranicznych jako wystawca
  • udział w misjach gospodarczych
  • dofinansowanie w wysokości 100% w ramach pomocy de minimis

Projekt warty około 30 mln złotych zostanie dofinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Otwocka do śledzenia komunikatów, w których informować będziemy o kolejnych etapach projektu.

 Ulotka

Galeria