Zespół antysmogowy

Autor: Gazeta Otwocka

09/01/2017

Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Otwocka w związku zanieczyszczeniem powietrza.

W związku z odnotowanymi w ostatnich dniach bardzo dużymi przekroczeniami zanieczyszczeń w powietrzu, w poniedziałek 9 stycznia prezydent Zbigniew Szczepaniak zwołał i prowadził posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli: wiceprezydent Piotr Stefański, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Włodzimierz Gańko, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Iwona Gawłowska, komendant Straży Miejskiej Dariusz Sokół i dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta Rosłaniec.

Naczelnik WOŚ Iwona Gawłowska poinformowała, że na terenie Otwocka znajduje się jedna stacja pomiaru jakości powietrza prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z przekroczonymi normami  wydano zalecenie ograniczenia przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum – w szczególności dotyczy to dzieci, osób starszych oraz chorych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zaleca także ograniczenie spalania paliw stałych w piecach i kominkach, stosowanie paliw (w szczególności węgla) wysokiej jakości.

Link do informacji z zaleceniami: http://www.otwock.pl/uwaga-smog,ne,mg,6,934

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Sokół poinformował, że trwają kontrole opału stosowanego w piecach. Straż Miejska reaguje na wszystkie zgłoszenia mieszkańców. Telefon interwencyjny Straży Miejskiej 605 219 979. Przypominamy, że całkowicie zabronione jest spalanie odpadów!

Wyniki dotychczasowych kontroli wskazują, że główną przyczyną smogu - oprócz niskiej temperatury i braku wiatru - jest także stosowanie przez mieszkańców niskiej jakości opałów.

Przypominamy, że w ostatnich latach Miasto Otwock realizuje program dofinansowania wymiany pieców. W tym roku, w budżecie przeznaczono na jego kontynuację 305 tys. zł. W placówkach oświatowych realizowane są także zajęcia edukacyjne pn. „Śmieci to nie opał”.

Wszelkie informacje na temat realizowanych programów dostępne są w zakładce „Ochrona Środowiska”.

Dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta Rosłaniec poinformowała, że do odwołania zawieszone zostały zajęcia szkolne realizowane na terenie lodowiska w Parku Miejskim. Równolegle do placówek oświatowych przekazane zostało zalecenie o nierealizowaniu zajęć poza budynkami szkolnymi.

Naczelnik WZK Włodzimierz Gańko poinformował, że dotychczas Wojewoda Mazowiecki w związku z zanieczyszczeniami nie wydał komunikatu ostrzegawczego.

Galeria