Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego!

Autor: Gazeta Otwocka

01/08/2017

Od 7 sierpnia 2017 roku rusza nabór wniosków do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który w dniu złożenia projektu ukończył 16 lat i uzyskał poparcie dla swojego wniosku od minimum 30 mieszkańców miasta Otwocka. W ramach Otwockiego Budżetu Obywatelskiego 2018 można zgłaszać tylko takie projekty, które będą dostępne dla ogółu mieszkańców. Wnioski z propozycjami projektów mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Miasta Otwocka lub elektronicznie na stronie www.budzetobywatelski.otwock.pl  do 31 sierpnia 2017 r.  Więcej informacji na temat Otwockiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie www.budzetobywatelski.otwock.pl
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 779 20 01 wew. 104 lub osobiście w pokoju nr 12A w budynku A Urzędu Miasta Otwocka. Każdy mieszkaniec planujący zgłosić swój projekt ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną na etapie przygotowywania wniosku. Zapraszamy!

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .DOC

 ZADANIA GMINY

 CENNIK BO

 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Galeria