Zima w Mieście

Autor: Gazeta Otwocka

11/01/2017

Akcja „Zima w Mieście” rozpoczęła się w grudniu 2016 r. i potrwa do marca br. W tym okresie firmą, która będzie świadczyła usługi zimowego utrzymania ulic będzie dbała o gminne drogi, chodniki, parkingi i zatoki przystankowe.

„Akcja Zima” jest bardzo ważnym elementem bezpiecznego poruszania się po mieście w okresie zimowym. Tegoroczna akcja rozpoczęła się na początku grudnia 2016 i zostanie zakończona 6 marca 2017 roku (jeżeli warunki pogodowe będą tego wymagały to okres ten zostanie wydłużony). „Zima w Mieście” polega na utrzymaniu właściwego stanu nawierzchni ulic gminnych, chodników przyległych do nieruchomości gminnych, parkingów gminnych i przystanków autobusowych.

W wyniku procedury przetargowej wykonawcę tego zadania została firma Remondis Otwock sp z o.o. Umowa na podstawie której firma świadczy usługi jest wynikiem przetargu z 2014 r. Zakładany koszt utrzymania zimowego w sezonie 2016/2017 wynosi 551 772 tys. zł (koszt dziennej akcji to 19 tys. zł brutto). W ramach podpisanego zobowiązania firma Remondis Otwock sp z o.o. ma obowiązek zadbania o: 74 km. dróg gminnych (wraz z przynależącymi parkingami), blisko 57,4 tys m2. chodników gminnych, 128 przystanków komunikacji publicznej oraz zapewnienie ciągnika na potrzeby lodowiska miejskiego. Firma pełni dyżur całą dobę, prowadzi wyjazdy kontrolne, ocenia parametry pogodowe i decyduje o rozpoczęciu akcji. Ponadto w umowie zostały zapisane są takie obowiązki jak np. dbanie o przejezdność dróg i zapewnienie usunięcia śliskości na gminnych chodnikach poprzez posypywanie ich mieszanką piaskowo-solną czy wywożenie nadmiaru śniegu.

Wszelkie problemy dotyczące „Akcji Zima” należy zgłaszać:

  • w wypadku dróg, parkingów i chodników gminnych – Wydział Gospodarki Komunalnej UM Otwocka, tel. 22 779 20 01 wew. 139 lub 22 788 20 22
  • w wypadku dróg, parkingów i chodników powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 22 780 64 21 lub 22 780 62 89 

Przypominamy że właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Warto zaznaczyć że za taki chodnik uznaje się także wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

(Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rdz 3 art. 5.1 pkt 4)

 


Galeria