Zmiana siedziby Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Autor: Gazeta Otwocka

23/08/2017

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY!

Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypowspolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Od dnia 5 września 2017 roku nową siedzibą koła będzie Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek A, pok 2 (piwnica).

Biuro czynne będzie w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach 14:00 - 16:00

Tel. 22 779 20 01 wew. 373 (czynny w czasie dyzurów)