Zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Autor: Administrator serwisu

wycinka.jpg

Prezydent Miasta Otwocka informuje, iż z dniem 28 sierpnia 2015r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ulegają zmianie przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Powyższe dotyczy zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. w przypadku chęci uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć wniosek wg nowych przepisów.
Druk wniosku jest udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu jak również w siedzibie urzędu.
Wszelkich informacji w powyższym zakresie można również uzyskać telefonicznie tel: 22 779-20-01 w. 171 lub osobiście w pokoju nr 37 bud. B urzędu przy ul. Armii Krajowej 5