01 marca 2019

Autor: Administrator serwisu

08/03/2019

Otwock, dnia 01 marca 2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


W dniu 01 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra.

 

Protokół do pobrania