10 października 2018

Autor: Administrator serwisu

12/10/2018

Otwock, dnia 10października 2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem 240/2018 Prezydenta Miasta Otwocka  z dnia 8 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku „zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypsie dla osób powyżej 65 roku życia”.

 

Protokół do pobrania