75. rocznica poległych żołnierzy AK w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

04/04/2019

3 kwietnia 2019 roku uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy Armii Krajowej - pchor. Apolinara Akajewicza ps. "San" i pchor. Ryszarda Barańskiego ps. "Okrzeja" w 75. rocznicę ich śmierci.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, następnie Wiceprezydent Miasta Otwocka Paweł Walo wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie uczniowie ZSEG przeprowadzili apel pamięci. Kwiaty przy pomniku złożyli: Wiceprezydent Miasta Otwocka Paweł Walo oraz radny Andrzej Sałaga, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK koło „Fromczyn” i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

Galeria