Czekamy na ostateczne wyniki badań

Autor:

18/11/2022

24 listopada zostały pobrane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku, próbki wody do analizy laboratoryjnej.  Na ostateczne wyniki badań trzeba czekać do trzech dni. W zależności od ich wyniku będą podejmowane kolejne czynności. Kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, należy się spodziewać w poniedziałek, 28 listopada.

Jednocześnie Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sukcesywnie przeprowadza dezynfekcję wody oraz laboratoryjne analizy mikrobiologiczne. Z analiz próbek pobranych przez OPWiK, 23 listopada z sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie oraz na stacji uzdatniania wody, wstępne wyniki wskazują na BRAK występowania w wodzie uzdatnionej bakterii grupy coli.

Do czasu zmiany komunikatu prosimy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, zamieszczonych w komunikacie z 18 listopada 2022 r.

 

18 listopada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku, poinformował urząd miasta, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Otwocku, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Próbki zostały pobrane 16 listopada 2022 r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że bakterie wykryto wyłącznie w jednej studni, która została odcięta od sieci oraz zachlorowana. Podjęto działania zmierzające do likwidacji zanieczyszczenia poprzez dezynfekcję wody podchlorynem sodu oraz płukanie sieci.  

Bakterie stwierdzono w punktach:

- Otwock, ul. Jodłowa,

- Karczew, ul. Bielińskiego,

- Karczew, ul. Miziołka.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po wcześniejszym przegotowaniu. Należy ją gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtowanego schładzania, należy pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. 
 

Galeria