Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Budynki - ozdobnik

Deklaracja dostępności Portal Miasta Otwocka

Miasto Otwock zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Miasta Otwocka.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


Wyłączenia


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:
Żądanie musi zawierać: Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Otwocka zlokalizowany jest w centrum miasta Otwocka, przy ul. Armii Krajowej blisko przystanków autobusowych: ZTM 702 - ul. Armii Krajowej, linii prywatnej MINIBUS - ul. Andriollego oraz stacji PKP - ul. Orla.

Urząd mieści się w 3 budynkach oznaczonych literami A, B i C.

Dostępność architektoniczna budynku A:


Dostępność architektoniczna budynku B:Dostępność architektoniczna budynku C: