Dodatkowe miejsca Żłobku Miejskim, czyli program MALUCH+ 2019 w Otwocku!

Autor: Administrator serwisu

19/03/2019

W grudniu 2018 roku Miasto Otwock złożyło wniosek o dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł  1b – dla JST).

  • Całkowity koszt realizacji projektu to 220 000,00 zł
  • Udział dofinansowania 80 % - 176 000,00 zł

Dzięki udziałowi w tym konkursie Miasto Otwock otrzyma dofinansowanie dla 8 nowo utworzonych miejsc w Żłobku Miejskim. Na jedno tworzone miejsce przypadnie 22 000,00 zł dofinansowania. Dodatkowo na funkcjonowanie miejsc od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Miasto Otwock otrzymało 4 000,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane obejmujące m. in. remont istniejącej łazienki dla dzieci, zakup mebli i pomocy dydaktycznych, doposażenie kuchni i pomieszczeń sanitarnych. W ramach pozyskanych środków zostanie także wykonany nowy plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnia i ogrodzeniem.