Dotacje do wymiany źródła ciepła 2020

Autor: Administrator serwisu

05/02/2020

24 lutego 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców zamierzających przeprowadzić inwestycję polegającą na likwidacji starego pieca do składania wniosków o dotację.

Nabór wniosków trwa od 24 lutego do 13 marca 2020 roku.

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego. Wymianie podlegają więc piece węglowe, na drewno, piece kaflowe, trzony kuchenne, itp. Wymianie nie podlegają stare piece gazowe lub olejowe.

Kto może uzyskać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Instalacja Jakich źródeł ciepła jest dotowana?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

 1. przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,
 2. pompy ciepła,
 3. kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,
 4. kotły olejowe,
 5. kotły węglowe i pelletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie sprzedawane piece na paliwo stałe powinny posiadać tzw. "certyfikat Ecodesign" spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.

Bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Wnioski będą rozstrzygane w ramach każdej z powyższych grup według daty wpływu wniosku o dotację.

Zwracamy również uwagę na konieczność przestrzegania kolejności działań:

 1. złożenie wniosku
 2. podpisanie umowy,
 3. realizacja przedsięwzięcia i zakup produktów oraz usług
 4. udzielenie dotacji

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!

>> Kliknij aby pobrać wzory wniosków do pobrania i poznać dokładne informacje dotyczące wysokości dotacji i zasad jej udzielania << 

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4
 • na stronie internetowej Urzędu: www.otwock.pl
 • pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171, 172
 • pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl