Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
w roku szkolnym 2019/2020

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).
Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.
Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych dotyczących zagrożenia epidemicznego. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.
Zarządzenie Nr 163/2020  Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020r.

https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01.07-11.08.2020

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01.07-11.08.2020

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01.07-11.08.2020

4.

Przedszkole nr 10
„Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01.07-11.08.2020

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01.07-11.08.2020

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01.07-14.08.2020

7.

Przedszkole nr 16
„Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01.07-14.08.2020

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01.07-11.08.2020

9.

Przedszkole nr 18
im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01.07-14.08.2020

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01.07-12.08.2020

11.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

27.07-14.08.2020

12.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01.07-14.08.2020

13.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

27.07-31.08.2020

14.

Szkoła Podstawowa nr 6
im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1

22 779-34-31

01.07-31.07.2020

15.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

10.08-31.08.2020

16.

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 275

22 779-35-33

01.07-27.07.2020

17.

Szkoła Podstawowa nr 12
im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01.07-14.08.2020

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2020r.

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 1. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego tj. w godz.8:00 – 16:00 wg. procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego zatwierdzonej przez SANEPID w Otwocku dla otwockich placówek oświatowych.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
 3. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia sprawowania opieki we własnym zakresie i należą do grup priorytetowych (pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19). W następnej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 5. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce – karta powinna być ostemplowana.
 7. Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2020 roku.
 8. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 23 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 na tablicy ogłoszeń danej placówki oraz jej stronie internetowej.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 10. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej nr ……- imię i nazwisko dziecka”.
 11. Niewniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 12. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.