E-Składka od 2018 r.

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

30/10/2017

Od 1.01.2018 wpłaty składek ZUS będą realizowane tylko na indywidualne numery rachunków składkowych

Płatnik będzie opłacał jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, wszystkie składki na:
- ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Informację o numerze rachunku składkowego płatnicy otrzymają pocztą w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

Nowy płatnik informację o numerze rachunku składkowego otrzyma pocztą niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek.

DO POBRANIA:

Prezentacja dot. E-Składki od 2018r.