Miejsca zagospodarowanie odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Miasta Otwocka odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. Zakład MBP, Remondis Sp. z o.o. - ul. Zawodzie 16, Warszawa,
  2. Zakład MBP, P.P.H.U. Lekaro - Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka,
  3. P.U. HETMAN Sp. z o.o. Zakład MBP - ul. Turystyczna 38, Nadarzyn,
  4. Sater-Otwock Sp. z o.o., Otwock - "Świerk".